Ansøgning om tilskud

Udarbejdelse af projektansøgninger
Rådgivningen omfatter såvel større som mindre projekter, forprojekter og hovedprojekter, hvortil der søges tilskud fra danske og nordiske tilskudsordninger samt EU.

Vores rådgivning er på følgende alternative vilkår:
 
A. Vi skriver ansøgningerne
Vi undersøger tilskudsmulighederne, udarbejder en tilskudsguide og skriver ansøgningerne samt varetager kontakten til tilskudsgiverne.

B. Kunden skriver selv ansøgningerne
Vi undersøger tilskudsmulighederne, udarbejder en tilskudsguide og vejleder i
ansøgningsskrivningen. Vejledningens omfang afhænger af behovet for assistance.

Honorar: Vi afgiver et tilbud på opgaven og indgår en skriftlig aftale med kunden, inden opgaven påbegyndes. 
 
Se i øvrigt under menupunktet Fundraising On-line for flere rådgivningsydelser

Vi tager imod følgende:
Dankort/Edankort

Fundraising
Ansøgning om tilskud
Projektudvikling
Rådgivningsmøde
Kommuner og organisationer
Kurser

Webshop
Projektvurdering
Ansøgningscoach
Håndbog i fundraising

Profil
Hvem er vi
Værdigrundlag
Referencer