Værdigrundlag

I vores samarbejde og opgaveløsning lægger vi vægt på:
 • stor grad af fortrolighed
 • engagement, åbenhed og ansvarsbevidsthed  
 • tætte samarbejdsrelationer
 • helhedsorientering
 • kreativitet og nytænkning
 • brugerorientering
Mission
 • at udvikle nyskabende projekter, som er velfunderede og har et godt fundraising potentiale
 • at sikre projekters økonomiske grundlag gennem succesfuld fundraising
 • at bidrage til projektets succes for alle interessenter med rådgivning i brugerprocesser
 • at yde både ?totalrådgivning? og ?hjælp til selvhjælp? til de, som selv ønsker at gennemføre opgaverne  
Vision
 • at vi gennem innovations- og udviklingsprojekter bidrager til at skabe nye produkter, serviceydelser og fysiske omgivelser, som gør en forskel og skaber merværdi for brugerne, målgruppen og samfundet
Vi tager imod følgende:
Dankort/Edankort

Fundraising
Ansøgning om tilskud
Projektudvikling
Rådgivningsmøde
Kommuner og organisationer
Kurser

Webshop
Projektvurdering
Ansøgningscoach
Håndbog i fundraising

Profil
Hvem er vi
Værdigrundlag
Referencer