Værdigrundlag

I vores samarbejde og opgaveløsning lægger vi vægt på:
  • stor grad af fortrolighed
  • engagement, åbenhed og ansvarsbevidsthed  
  • tætte samarbejdsrelationer
  • helhedsorientering
  • nytænkning
Mission
  • at udvikle projekter, som er velfunderede og har et godt fundraising potentiale
  • at sikre projekters økonomiske grundlag gennem succesfuld fundraising
  • at bidrage til projektets succes for alle interessenter med rådgivning i brugerprocesser
  • at yde både ?totalrådgivning? og ?hjælp til selvhjælp? til de, som selv ønsker at gennemføre opgaverne  
Vision
  • at vi gennem projekter bidrager til at skabe nye produkter, som gør en forskel og skaber merværdi for brugerne, målgruppen og samfundet
Vi tager imod følgende:
Dankort/Edankort

Fundraising
Ansøgning om tilskud
Projektudvikling
Rådgivningsmøde
Kommuner og organisationer
Kurser

Webshop
Projektvurdering
Ansøgningscoach
Håndbog i fundraising

Profil
Hvem er vi
Værdigrundlag
Referencer