Hvis du ikke ønsker at betale online kan du benytte vores kontaktformular og der beskrive hvilket produkt du ønsker.


Fondsguide
Vi undersøger hvilke fonde og tilskudsordninger, der er relevante at ansøge om tilskud til dit projekt. Du får en udførlig beskrivelse af de enkelte fonde, herunder formålet, hvad der gives tilskud til, hvordan du ansøger, links til vejledninger og ansøgningsskema mv. Dette sendes i et samlet dokument til dig via din e-mail inden for 5 arbejdsdage.

Når din online betaling er gennemført / faktura betaling er registreret hos os, får du en kvittering via din e-mail samt et hjælpeskema, som du skal udfylde med en kortfattet beskrivelse af dit projekt og maile til: info@danskprojektraadgivning.dk

Pris: 1.600,00 DKK eksl. moms / 2.000,00 DKK inkl. moms

Bestil


Vurdering af mindre fondsansøgning (max. 10 A4 sider)
Vi gennemgår dit ansøgningsoplæg (ansøgninger på dansk og ikke EU ansøgninger - kontakt os og få et tilbud vedr. disse ansøgninger) og sender vores kommentarer til dig via din e-mail inden for 5 arbejdsdage.

Når din online betaling er gennemført / faktura betaling er registreret hos os, får du en kvittering via din e-mail og herefter kan du maile dit ansøgningsoplæg til: info@danskprojektraadgivning.dk

Pris: 1.600,00 DKK eksl. moms / 2.000,00 DKK inkl. moms

Bestil


Vurdering af større fondsansøgning
Vi gennemgår dit ansøgningsoplæg (ansøgninger på dansk og ikke EU ansøgninger - kontakt os og få et tilbud vedr. disse ansøgninger) og sender vores kommentarer til dig via din e-mail inden for 5 arbejdsdage.

Når din online betaling er gennemført / faktura betaling er registreret hos os, får du en kvittering via din e-mail og herefter kan du maile dit ansøgningsoplæg til: info@danskprojektraadgivning.dk

Pris: 2.400,00 DKK eksl. moms / 3.000,00 DKK inkl. moms

Bestil


Fundraising hjælpeværktøjer
Som vejledning og praktisk hjælp til udarbejdelse af fondsansøgninger
  • Temahæfte: 'Den gode ansøgning'
  • Disposition (vejledende) til udarbejdelse af fondsansøgning
  • Budgetskabeloner
Når din online betaling er gennemført / faktura betaling er registreret hos os, får du en kvittering via din e-mail og vi vil hurtigst muligt fremsende hjælpeværktøjerne i PDF / Excel format.

Pris: 120,00 DKK eksl. moms / 150,00 DKK inkl. moms

Bestil


Håndbog i fundraising
Du får en indføring i fundraising, en række nyttige tips samt en udførlig vejledning i udarbejdelse af projektbeskrivelse og den gode ansøgning.

Når din online betaling er gennemført / faktura betaling er registreret hos os, får du en kvittering via din e-mail og vi vil hurtigst muligt fremsende håndbogen i PDF-format.

Pris: 240,00 DKK eksl. moms / 300,00 DKK inkl. moms

Bestil


Rådgivningsmøde 1 time
Vi tilbyder også online køb af et individuelt rådgivningsmøde hos Dansk Projektrådgivning. Formålet er at drøfte fundraising til dit projekt, herunder tilskudsmuligheder og strategi dvs. hvordan du mest hensigtsmæssigt kan gennemføre processen. Mødet varer 1 time efter behov og afholdes på vores kontor på Åboulevarden 39, 8000 Århus C.

Når online betalingen er gennemført / faktura betaling er registreret hos os, får du en kvittering via din e-mail samt et forslag til mødetidspunkt (dette kan evt. ændres efter dit ønske).

Pris: 1.200,00 DKK eksl. moms / 1.500,00 DKK inkl. moms

Bestil


Rådgivningsmøde 2 timer
Vi tilbyder også online køb af et individuelt rådgivningsmøde hos Dansk Projektrådgivning. Formålet er at drøfte fundraising til dit projekt, herunder tilskudsmuligheder og strategi dvs. hvordan du mest hensigtsmæssigt kan gennemføre processen. Mødet varer 2 timer efter behov og afholdes på vores kontor på Åboulevarden 39, 8000 Århus C.

Når online betalingen er gennemført / faktura betaling er registreret hos os, får du en kvittering via din e-mail samt et forslag til mødetidspunkt (dette kan evt. ændres efter dit ønske).

Pris: 2.400,00 DKK eksl. moms / 3.000,00 DKK inkl. moms

Bestil


Webshoppens aktive punkt:

> Vælg produkt
Indtast kundeinfo
Vis ordre
Godkend handelsbetingelser
Åben betalingsvindue


Alle oplysninger behandles strengt fortroligt
Vi tager imod følgende:
Dankort/Edankort

Fundraising
Ansøgning om tilskud
Projektudvikling
Rådgivningsmøde
Kommuner og organisationer
Kurser

Webshop
Projektvurdering
Ansøgningscoach
Håndbog i fundraising

Profil
Hvem er vi
Værdigrundlag
Referencer